Tag

verkiezingen

Reactie CDA Midvoor op rapport Spies

Afgelopen zaterdag is het rapport Spies “Zij aan Zij – Werken aan herstel!” verschenen met daarin een evaluatie en analyse van de verkiezingsuitslag van de Tweede Kamerverkiezingen voor het CDA. De commissie heeft diverse aanbevelingen en mede naar aanleiding van het rapport Spies zijn alle bestuursleden van het landelijk bestuur afgetreden behalve interim-voorzitter Van Rij en adviseur Bijleveld.

Het groeiende netwerk rondom CDA Midvoor heeft in de afgelopen 24 uur gezamenlijk gewerkt aan een gemeenschappelijke verklaring. Voorzitter van CDA Midvoor Bart van Horck: “Dit rapport is een éérste stap, maar er is meer nodig. Het verbeteren van de partijcultuur verdient concretisering. De analyse van de verkiezingen hoort dieper te gaan: daar horen harde cijfers bij. De kans op aannames is nu te groot. Ook nu weer is de conclusie dat we aan rechts verloren hebben, terwijl de cijfers toch echt een ander beeld geven.

Hij wijst ook op het gebrek aan duidelijke uitspraken over dubbele petten: “Er hoort in het rapport klip en klaar te staan dat een hoofd fondswerving niet in een campagneteam kan zitten. Die klare wijn horen we te schenken.”

Ondanks alles is er volgens het Midvoor rede voor vertrouwen in de toekomst: “Inhoudelijk laat de partij nu hele goede dingen zien. Afgelopen week presenteerde Derk Boswijk een nieuwe landbouwvisie. Partijleider Wopke Hoekstra was in het formatiedebat zeer duidelijk over samenwerking met Geert Wilders en met Henri Bontenbal waait er een fris en inhoudelijk sterk CDA-geluid in het klimaatdebat. Het CDA hoort zich daarbij niet links of rechts te positioneren maar hoort thuis in het midden

In de verklaring van CDA Midvoor zijn o.a. de volgende punten opgenomen:

  1. Waardering en respect voor het feit dat bestuursleden hun verantwoordelijkheid nemen, door als collectief af te treden.
  2. Onderschrijving pleidooi voor een verbetering van de partijcultuur, dat vraagt om concrete uitwerking en handreiking Pieter Omtzigt.
  3. Inhoudelijk zien we positieve initiatieven. Dat stemt ons hoopvol. Meer concrete inhoudelijke initiatieven zoals de nieuwe CDA-landbouwvisie van de fractie met Derk Boswijk juichen wij toe.
  4. Ondersteuning erkenning van meerwaarde van zowel stad als regio voor elkaar, Zij aan Zij betekent een einde aan tegenstellingen.
  5. Herkenning rondom kandidaatstelling en daarmee tekort aan deskundigheid op bepaalde terreinen. Dit versterkt noodzaak netwerken en hun inbreng.
  6. Rapport is er niet in geslaagd een objectieve cijfermatige analyse van de uitslag te geven. De conclusie dat het CDA aan rechts heeft verloren wordt niet onderbouwd en lijkt ook niet juist.
  7. Gemis aan duidelijke uitspraak om elke schijn van beïnvloeding door schenkingen te vermijden, wij vinden het ongewenst dat een grote sponsor deel uitmaakt van het campagneteam.
  8. Nieuwe initiatieven vanuit de fractie zien wij als eerste positieve verandering. Maar er is meer nodig. Midvoor staat klaar om haar steentje bij te dragen.

De gezamenlijke verklaring is hier te downloaden.

Het rapport van de commissie Spies is hier te lezen.

CDA Midvoor is het netwerk binnen CDA voor een waardegedreven middenpolitiek dat zich constructief en kritisch inzet binnen de partij. Ons netwerk vertegenwoordigt bijna 400 leden binnen álle gelederingen van de partij. 

Veel betrokkenheid bij ingediende amendementen leden Midvoor

De oproep om door leden, actief binnen CDA Midvoor, voorgestelde wijzigingen op het concept verkiezingsprogramma ‘Zorg voor Elkaar’ te steunen heeft mogen rekenen op een grote belangstelling onder CDA-leden. Het CDA heeft in de basis al een mooi verkiezingsprogramma. Samen met Midvoor leden is gekeken waar dit nog beter kan.

Steun uit meer dan 100 gemeenten
Binnen een week tijd is het gelukt om voor twaalf van de dertien amendementen voldoende steun te krijgen. In totaal hebben 169 individuele CDA-leden op de amendementen gestemd.  Gisteren zijn deze amendementen samen met de indieners en de ontvangen steunbetuigingen toegestuurd aan het partijbureau. De leden die het formulier hebben ingevuld kwamen uit meer dan 100 gemeenten. De meeste steun kwam van leden uit de gemeente Aalsmeer (9) gevolgd door gemeenten Den Haag en  Culemborg (beide 7), Huizen (6), Tilburg en Rotterdam (5).

Betrokken CDA-ers die hun steun gaven, ontvingen vandaag een mail met daarin het resultaat van de uitkomsten en een eindoverzicht van de amendementen.

Aanloop naar partij congres
Met elkaar kijken wij nu uit naar het digitale partijcongres op 11 en 12 december.

Tussen 23 november en 3 december zullen de ingediende amendementen besproken worden in de programmacommissie, het landelijk bestuur en de Verenigingsraad. Daarna worden ze, voorzien van een preadvies, op donderdag 3 december aan het einde van de middag op de landelijke website van het CDA geplaatst. Het verkiezingscongres zelf is deze keer digitaal en verspreid over twee dagen op 11 en 12 december. Op vrijdagmiddag 11 december worden de amendementen in deelsessies behandeld. Dan wordt er ook over gestemd. Op zaterdagochtend 12 december is de plenaire stemming over amendementen die worden doorgeschoven.

Wil jij erbij zijn om te zien hoe het verder afloopt met de amendementen van Midvoor? Noteer dan alvast die twee dagen in je agenda. Vanaf 3 december kun je je opgeven voor het verkiezingscongres. Vanuit CDA Midvoor zullen wij kijken wat er nog gedaan kan worden om tot een goede stemuitslag van de aangedragen amendementen te komen.

Meer informatie
>> Verkiezingscongres 11 en 12 december 2020 
>> Toelichting op de twaalf ingediende amendementen
>> Op de hoogte blijven en het netwerk CDA Midvoor steunen? Meld je dan gratis aan via dit aanmeldformulier.