Tag

Midvoor

Veel betrokkenheid bij ingediende amendementen leden Midvoor

De oproep om door leden, actief binnen CDA Midvoor, voorgestelde wijzigingen op het concept verkiezingsprogramma ‘Zorg voor Elkaar’ te steunen heeft mogen rekenen op een grote belangstelling onder CDA-leden. Het CDA heeft in de basis al een mooi verkiezingsprogramma. Samen met Midvoor leden is gekeken waar dit nog beter kan.

Steun uit meer dan 100 gemeenten
Binnen een week tijd is het gelukt om voor twaalf van de dertien amendementen voldoende steun te krijgen. In totaal hebben 169 individuele CDA-leden op de amendementen gestemd.  Gisteren zijn deze amendementen samen met de indieners en de ontvangen steunbetuigingen toegestuurd aan het partijbureau. De leden die het formulier hebben ingevuld kwamen uit meer dan 100 gemeenten. De meeste steun kwam van leden uit de gemeente Aalsmeer (9) gevolgd door gemeenten Den Haag en  Culemborg (beide 7), Huizen (6), Tilburg en Rotterdam (5).

Betrokken CDA-ers die hun steun gaven, ontvingen vandaag een mail met daarin het resultaat van de uitkomsten en een eindoverzicht van de amendementen.

Aanloop naar partij congres
Met elkaar kijken wij nu uit naar het digitale partijcongres op 11 en 12 december.

Tussen 23 november en 3 december zullen de ingediende amendementen besproken worden in de programmacommissie, het landelijk bestuur en de Verenigingsraad. Daarna worden ze, voorzien van een preadvies, op donderdag 3 december aan het einde van de middag op de landelijke website van het CDA geplaatst. Het verkiezingscongres zelf is deze keer digitaal en verspreid over twee dagen op 11 en 12 december. Op vrijdagmiddag 11 december worden de amendementen in deelsessies behandeld. Dan wordt er ook over gestemd. Op zaterdagochtend 12 december is de plenaire stemming over amendementen die worden doorgeschoven.

Wil jij erbij zijn om te zien hoe het verder afloopt met de amendementen van Midvoor? Noteer dan alvast die twee dagen in je agenda. Vanaf 3 december kun je je opgeven voor het verkiezingscongres. Vanuit CDA Midvoor zullen wij kijken wat er nog gedaan kan worden om tot een goede stemuitslag van de aangedragen amendementen te komen.

Meer informatie
>> Verkiezingscongres 11 en 12 december 2020 
>> Toelichting op de twaalf ingediende amendementen
>> Op de hoogte blijven en het netwerk CDA Midvoor steunen? Meld je dan gratis aan via dit aanmeldformulier.