Tag

amendementen

Veel betrokkenheid bij ingediende amendementen leden Midvoor

De oproep om door leden, actief binnen CDA Midvoor, voorgestelde wijzigingen op het concept verkiezingsprogramma ‘Zorg voor Elkaar’ te steunen heeft mogen rekenen op een grote belangstelling onder CDA-leden. Het CDA heeft in de basis al een mooi verkiezingsprogramma. Samen met Midvoor leden is gekeken waar dit nog beter kan.

Steun uit meer dan 100 gemeenten
Binnen een week tijd is het gelukt om voor twaalf van de dertien amendementen voldoende steun te krijgen. In totaal hebben 169 individuele CDA-leden op de amendementen gestemd.  Gisteren zijn deze amendementen samen met de indieners en de ontvangen steunbetuigingen toegestuurd aan het partijbureau. De leden die het formulier hebben ingevuld kwamen uit meer dan 100 gemeenten. De meeste steun kwam van leden uit de gemeente Aalsmeer (9) gevolgd door gemeenten Den Haag en  Culemborg (beide 7), Huizen (6), Tilburg en Rotterdam (5).

Betrokken CDA-ers die hun steun gaven, ontvingen vandaag een mail met daarin het resultaat van de uitkomsten en een eindoverzicht van de amendementen.

Aanloop naar partij congres
Met elkaar kijken wij nu uit naar het digitale partijcongres op 11 en 12 december.

Tussen 23 november en 3 december zullen de ingediende amendementen besproken worden in de programmacommissie, het landelijk bestuur en de Verenigingsraad. Daarna worden ze, voorzien van een preadvies, op donderdag 3 december aan het einde van de middag op de landelijke website van het CDA geplaatst. Het verkiezingscongres zelf is deze keer digitaal en verspreid over twee dagen op 11 en 12 december. Op vrijdagmiddag 11 december worden de amendementen in deelsessies behandeld. Dan wordt er ook over gestemd. Op zaterdagochtend 12 december is de plenaire stemming over amendementen die worden doorgeschoven.

Wil jij erbij zijn om te zien hoe het verder afloopt met de amendementen van Midvoor? Noteer dan alvast die twee dagen in je agenda. Vanaf 3 december kun je je opgeven voor het verkiezingscongres. Vanuit CDA Midvoor zullen wij kijken wat er nog gedaan kan worden om tot een goede stemuitslag van de aangedragen amendementen te komen.

Meer informatie
>> Verkiezingscongres 11 en 12 december 2020 
>> Toelichting op de twaalf ingediende amendementen
>> Op de hoogte blijven en het netwerk CDA Midvoor steunen? Meld je dan gratis aan via dit aanmeldformulier.

Leden CDA Midvoor bundelen reacties concept verkiezingsprogram

Om er voor zorgen dat de Christendemocratische boodschap maximaal doorklinkt in het definitieve verkiezingsprogramma, hebben leden vanuit CDA Midvoor voorstellen gedaan om het concept- verkiezingsprogramma ‘Zorg voor elkaar’ nog beter te maken. Met een vandaag verstuurde mailing naar de leden van CDA Midvoor zoeken deze CDA leden nu steun van 100 mede CDA-ers. Deze steun is nodig om als amendement formeel ingediend te worden.

CDA Midvoor kiest zelf geen positie. Het is de eigen persoonlijke afweging van de leden van CDA Midvoor of zij deze amendementen willen ondersteunen door hun naam er aan te verbinden. Door leden hierin te faciliteren wil CDA Midvoor vanuit de Christendemocratische uitgangspunten werk maken van een Waardegedreven politiek. Vanuit onze voorkeur voor een open democratisch proces willen wij mensen verbinden op inhoudelijke thema’s. Dit om zodoende bij te kunnen dragen op inhoudelijke standpuntbepaling binnen onze partij.

De voorgestelde verbeteringen op het concept verkiezingsprogramma en een toelichting van de indieners is hier te downloaden. Amendementen die voldoende steun krijgen zullen door de indieners op 23 november worden ingediend bij het partijbureau.

Ook CDA leden die (nog) geen lid zijn van CDA Midvoor hebben in principe de mogelijkheid om zich te verbinden aan één van de amendementen. Zij kunnen met opgave van mailadres, lidmaatschapsnummer, naam en woonplaats dit formulier ondertekenen.

Deze beweging binnen het CDA steunen?  Vul het daarvoor bedoelde aanmeldformulier CDA Midvoor in.

Download Aangedragen Amendementen en toelichting leden CDA Midvoor