Afgelopen maandag kwamen ca. 85 leden uit het netwerk van CDA Midvoor bijeen om met elkaar in gesprek te gaan over drie opgestelde concept-resoluties voor behandeling op het bijzondere partijcongres van 11 september. Collectief stemde de aanwezigen in met de gedane voorstellen. De voorstellen kunnen ook op steun rekenen van 100 CDA-ers en de provinciale afdelingen van Zeeland en Zuid-Holland. Leden hadden tot vanochtend de tijd om resoluties in te dienen. Op vrijdag 10 september zullen de resoluties worden besproken, alvorens hierover kan worden gestemd op 11 september. De resoluties geven voor wat betreft het CDA Midvoor een antwoord op drie essentiƫle vraagstukken die binnen de partij voorliggen.

1. Gezonde partijcultuur
Allereerst is een gezonde partijcultuur nodig. Waarden en normen vormen een belangrijk onderdeel van het christendemocratische gedachtengoed. Geen CDA-er trekt dit in twijfel. Dit dient weer zichtbaar te worden hoe wij met elkaar omgaan binnen onze partij, in de besluiten die wij nemen, en hoe wij ons naar buiten toe opstellen. > Zie Resolutie partijcultuur

2. Herkenbare christendemocratische politiek
Ook zal het nodig zijn dat we een herkenbare christendemocratische politiek uitdragen. Die politiek moet gevoed worden door de inhoud. Aan inhoudelijke voorstellen die samen met de leden tot stand is gekomen geen gebrek. Er ligt genoeg: het rapport Zij aan zij, de New Deal, een Nieuw Sociaal contract en recenter ook de landbouwvisie. > Zie Resolutie christendemocratische politiek

3. Verzoening, herstel van verhoudingen en hereniging
Naast de inhoud gaat het veel CDA-ers ook om verbetering van de onderlinge verhoudingen. Het derde aspect van het antwoord heeft dan ook betrekking op verzoening, herstel van verhoudingen en hereniging met iedereen die het CDA de afgelopen 10 jaar verlaten heeft. Te beginnen bij Pieter Omtzigt. > Zie Resolutie verzoening, herstel van verhoudingen en hereniging

Met de ingediende resoluties wenst CDA Midvoor op een constructieve wijze een duidelijk signaal af te geven en vanuit de inhoud weer vooruit kijken.

Het is nu aan de leden om dit als antwoord te bekrachtigen op het partijcongres.

Zie hier een begeleidende video > Steun de resoluties van CDA-Midvoor op 10 en 11 september tijdens het Bijzonder CDA Partijcongres – YouTube

Later deze week zal een breder opinie artikel verschijnen.