Nieuws

Drie waardevolle eigenschappen van een Christendemocraat

By 15/07/2020No Comments

Wie op zoek is naar een origineel christendemocratisch verhaal, hoeft niet ver(der) te zoeken. De Belgische Sammy Mahdi nam tijdens de eerste activiteit van het netwerk-in-wording CDA Midvoor geen blad voor de mond en zette zijn visie op de christendemocratie uiteen. Partijprominent Paul Rupp en CDJA-voorzitter Hielke Onnink reageerden op deze visie. Conclusie: de christendemocratie leeft, maar kan nog beter naar buiten worden gebracht.

Mahdi startte de bijeenkomst door de deelnemers mee te nemen in de geschiedenis van de christendemocratie. Voor een herwaardering van kernwaarden moeten christendemocraten terug naar hun wortels, naar de 18e-eeuwse staatsman Edmund Burke, welke oog had voor tradities in een veranderende samenleving. Burke gaf tegenwicht aan de Franse Revolutie, probeerde de verandering goed te begeleiden en had extra oog voor de zwakkeren.

Een christendemocraat herken je volgens Mahdi snel in zijn denken en handelen: “een christendemocraat deelt de overtuiging dat een persoon verantwoordelijkheid draagt voor een ander persoon. Wij zijn met elkaar verantwoordelijk voor elkaar.” De christendemocraat is volgens Mahdi een combinatie van een idealist, een moralist en een realist: die wil streven naar het betere, bespreekbaar maakt wat goed en fout is, maar ook weet dat de samenleving niet maakbaar is.

We leven in een tijd van veel veranderingen. Ondanks de combinatie van deze drie eigenschappen weten wij ons als christendemocraten niet goed zichtbaar te maken op thema’s die ons beeld en perceptie van deze veranderingen bepalen. Mahdi noemt het voorbeeld van migratie; vertrek vanuit ideologie en wensbeeld (pijler 1), spreek elkaar aan op een onmenselijke situatie die voortduurt (pijler 2) en werk aan een werkbare oplossing voor alle partijen (pijler 3). Dit pleit volgens Mahdi voor een Europees spreidingsplan, waarin mensen worden omarmt en direct volwaardig worden gevraagd actief deel te nemen in de samenleving. Aan die deelname zijn voorwaarden gebonden: meedoen en meedenken zijn een voorwaarde voor een werkend migratiebeleid. Voor een Christendemocraat hoeft dat niet moeilijk te zijn. Tweeduizend jaar geleden leefde er al iemand die dat doorhad en ons liet inzien dat een vreemde die op zoek was naar onderdak niet per direct een crimineel was.

Cruciaal bij het positioneren rondom belangrijke thema’s is een heldere en eerlijke communicatie naar de eigen leden en de inwoners. Daar kan het CDA nog een verbeterslag maken. Keuzes rondom complexe en gevoelige onderwerpen zullen (beter) begrepen en gesteund worden door de achterban als deze goed aan hen goed uitgelegd: door leiderschap te tonen en duidelijk te zijn, schreef Merkel geschiedenis met ‘Wir schaffen das’. Bovendien voorkom je keuzes die gemaakt worden puur op basis van marketingonderzoek.

In zijn reflectie zei Paul Rupp dat het tijd is voor concrete actie: de verkiezingen komen eraan en ondertussen haken verschillende leden en kiezers af vanwege de rechts-conservatieve koers. Hij betoogde dat we een nieuw sociaal contract met de samenleving moeten afsluiten, waarbij meer oog moet zijn voor de maatschappelijke impact van bedrijven en organisaties. In het verlengde ligt het recent geschreven visiestuk van Onnink en het CDJA . Rupp zag een verbindende rol weggelegd voor CDA Midvoor binnen en buiten de partij. Woordvoerder Bart van Horck maakte dat concreet: hij riep de virtueel aanwezigen op om op te staan uit je stoel en van je laten horen. Samen maken wij het CDA weer sterker. Sterk vanuit haar eigen christendemocratische waarden.