Om er voor zorgen dat de Christendemocratische boodschap maximaal doorklinkt in het definitieve verkiezingsprogramma, hebben leden vanuit CDA Midvoor voorstellen gedaan om het concept- verkiezingsprogramma ‘Zorg voor elkaar’ nog beter te maken. Met een vandaag verstuurde mailing naar de leden van CDA Midvoor zoeken deze CDA leden nu steun van 100 mede CDA-ers. Deze steun is nodig om als amendement formeel ingediend te worden.

CDA Midvoor kiest zelf geen positie. Het is de eigen persoonlijke afweging van de leden van CDA Midvoor of zij deze amendementen willen ondersteunen door hun naam er aan te verbinden. Door leden hierin te faciliteren wil CDA Midvoor vanuit de Christendemocratische uitgangspunten werk maken van een Waardegedreven politiek. Vanuit onze voorkeur voor een open democratisch proces willen wij mensen verbinden op inhoudelijke thema’s. Dit om zodoende bij te kunnen dragen op inhoudelijke standpuntbepaling binnen onze partij.

De voorgestelde verbeteringen op het concept verkiezingsprogramma en een toelichting van de indieners is hier te downloaden. Amendementen die voldoende steun krijgen zullen door de indieners op 23 november worden ingediend bij het partijbureau.

Ook CDA leden die (nog) geen lid zijn van CDA Midvoor hebben in principe de mogelijkheid om zich te verbinden aan één van de amendementen. Zij kunnen met opgave van mailadres, lidmaatschapsnummer, naam en woonplaats dit formulier ondertekenen.

Deze beweging binnen het CDA steunen?  Vul het daarvoor bedoelde aanmeldformulier CDA Midvoor in.

Download Aangedragen Amendementen en toelichting leden CDA Midvoor