CDA Midvoor heeft met grote ontzetting en diepe teleurstelling kennisgenomen van de gebeurtenissen van de afgelopen week; het uitgelekte memo van Pieter Omtzigt en het vertrek van Pieter uit het CDA. Het beeld dat hieruit naar voren komt staat haaks op de waarden waar het CDA voor dient te staan.

Deze zaken brengen enorm veel beweging op gang binnen onze partij.  De huidige crisis kent zijn oorsprong in 2010 en misschien al daarvoor. We zien in de afgelopen 10 jaar een opkomende polarisatie en secularisatie in de samenleving, ook soms binnen onze eigen partij. Politiek bedrijven vanuit het gezamenlijke fundament van onze christendemocratische uitgangspunten maakte soms plaats voor een rechtser geluid, waarin de bange burger uitgangspunt werd van het politiek handelen. Het resultaat is een CDA dat de politieke nederlaag van 2012 tot nog toe nog steeds niet te boven is gekomen.

Voor CDA Midvoor is hier in feite maar één antwoord op mogelijk: terugkeren naar een waardegedreven politiek vanuit het midden.

Elkaar binnen het CDA, ondanks de verschillen, weer vinden op het gemeenschappelijke fundament van onze christendemocratische uitgangspunten.
Dát is precies waar CDA Midvoor voor wil staan.

Leden verenigd binnen CDA Midvoor hebben gemeend, juist nu, hun stem te moeten laten horen.  Constructief, maar ook zelfverzekerd. De kracht van CDA Midvoor en het CDA zit hem in al die leden, afdelingen en CDA-politici die zich dag in en dag uit willen inzetten voor de christendemocratie.

Gezamenlijk met haar leden heeft CDA Midvoor daarom een verklaring opgesteld.

De gezamenlijke verklaring is hier te downloaden.