Inspiratie

 • CDA, wees geen VVD-light
  by Jonathan van de Gronden on 07/04/2021 at 12:05

  Onder leiding van interim-voorzitter Marnix van Rij bepaalt het CDA nu opnieuw haar positie en koers. De partij is te ver afgedwaald naar rechts en moet weer terug naar het midden, stelt Jonathan van de Gronden. Een kleine geschiedenis van verrechtsingSinds Balkenende het toneel verliet werd de verrechtsing van het CDA ingezet. Eerst op sociaal-cultureel vlak, onder Verhagen in een...

 • Verplichte positieve tegenprestatie afzwaaiende Kamerleden
  by Job van Meijeren on 26/03/2021 at 16:35

  Veel ervaren Tweede Kamerleden verlaten de Kamer. Nieuwe leden komen terug. Om het verlies aan kennis, kunde en ervaring tegen te gaan zou het CDA de vertrekkende Kamerleden kunnen vragen een tegenprestatie te leveren voor hun wachtgeld in de vorm van kennisoverdracht aan de nieuwe Kamerleden, stelt Job van Meijeren. Hoog verloopMeer dan 60 nieuwe Kamerleden nemen vanaf 30 maart...

 • Reconstructie: hoe kon het fout gaan?
  by René Segers-Hoogendoorn on 19/03/2021 at 11:15

  Het begon zo veelbelovend. Nederland zou na tien jaar wel klaar zijn met Rutte en het CDA had de nieuwe leiders voor het uitkiezen. De tijdgeest zat ook nog eens mee: de vrije markt was failliet verklaard en de middenklasse zou klaar zijn met de uitwassen ervan. Vruchtbare grond voor de christendemocratie. Daarnaast was er het ’Zij aan zij’ rapport...

 • We moeten weer recht doen aan de CDA beginselen
  by Chris van Dam on 09/03/2021 at 05:00

  Chris van Dam staat nummer 47 op de kandidatenlijst van het CDA. In deze bijdrage doet hij een oproep tot het herwaarderen van de CDA uitgangspunten en onderstreept hij het belang van een krachtig sociaal, rechtvaardig, christendemocratisch geluid. Deze zomer moest ik als kandidaat-kamerlid opnieuw het Program van Uitgangspunten van onze partij ondertekenen. Ik had dat vier jaar geleden ook...

 • Sturen op een andere samenleving
  by Marieke van der Werf on 03/03/2021 at 06:00

  Afgelopen week vertelde Jaap Jonkers bij een digitale bijeenkomst van het netwerk CDA Midvoor over zijn persoonlijke inzet voor de samenleving. De nummer 27 op de kandidatenlijst ziet het als zijn verantwoordelijkheid om anderen te helpen. Waardering voor mensen als Jaap is groot: zij brengen dagelijks het omzien naar elkaar in de praktijk. In deze bijdrage verken ik hoe we...

 • Christendemocratische kopstukken (5): Ruud Lubbers
  by Peter Noordhoek on 24/02/2021 at 06:00

  Oude politieke grootheden eren, dat durven wij in Nederland vaak niet. Laat staan bij het CDA. Deze week staan we daarom stil bij Ruud Lubbers, de langst zittende minister-president van Nederland. PartijbouwersWat maakt iemand tot een kopstuk? Dat kan je afmeten aan de prestaties die iemand in de politieke praktijk weet te realiseren, maar ook in het vorm geven aan...

 • Hoe we vrijheid van onderwijs opnieuw moeten uitvinden
  by Henk den Uijl on 17/02/2021 at 10:55

  Het CDA en de onderwijsvrijheid zijn sterk met elkaar verweven. Vandaar dat de toevoeging in het verkiezingsprogramma dat “artikel 23 nooit een vrijbrief [mag] zijn voor onverdraagzaamheid of inperking van elkaars rechten op scholen” voor sommigen als een verrassing kwam. Was dit een nieuwe partijlijn, tegemoetkomend aan tegenstanders van artikel 23? In dit artikel verkent Henk den Uijl deze beweging...

 • Kleine overheid, falende rechtsstaat?
  by Carina van Os on 12/02/2021 at 07:00

  De rechtsstaat staat onder druk, en het CDA doet er goed aan dit expliciet te erkennen in het programma en de komende jaren aan te pakken. In deze bijdrage gaat Carina van Os in op het CDA programma, Churchill en de vraag hoe de liberale focus op een steeds kleinere overheid bijdroeg aan het falen van de rechtsstaat. Tegen nationalisme,...

 • Christendemocratische kopstukken (4): Abraham Kuyper
  by Johan Snel on 02/02/2021 at 08:00

  Oude politieke grootheden eren, dat durven wij in Nederland vaak niet. Laat staan bij het CDA. Voor dit vierde deel van de serie christendemocratische kopstukken vroegen we Johan Snel, auteur van de recent verschenen biografie De zeven levens van Abraham Kuyper, om een bijdrage te leveren. Historicus Robert Fruin omschreef Kuyper bij de verkiezingen van 1894 als een ‘revolutionaire voorman...

 • Niemand is “self made”
  by Berend van der Kolk on 25/01/2021 at 09:00

  Ongelijkheid is van alle tijden, maar het verschil tussen arm en rijk is vandaag historisch groot. Globalisering en marktwerking leidden ertoe dat de rijkste 1% nu net zoveel vermogen bezit als 6.9 miljard andere bewoners van de aarde. Ongelijkheid rechtvaardigen met slogans als “hard werken loont” is schadelijk en misleidend. De CDA-uitgangspunten verplichten ons tot een actievere rol om ongelijkheid...