Inspiratie

 • Protest tegen zachte heelmeesters
  by René Segers-Hoogendoorn on 19/03/2023 at 16:22

  Wederom veroorzaakten de Provinciale Staten verkiezingen een aardverschuiving. Waar vier jaar geleden Forum voor Democratie (FvD) de macht greep is het nu de beurt aan de Boer-Burger Beweging (BBB). Een partij die een forse stap terug wil zetten in het terugdringen van stikstof uitstoot en opkomt voor de belangen van de boeren, die zich vermorzeld voelen door Haagse wet- en...

 • Gebruik je democratisch recht om te stemmen!
  by Wopke Hoekstra on 14/03/2023 at 20:34

  Een duidelijker boodschap kan ik niet geven zo vlak voor de provinciale en waterschapsverkiezingen. Ruim een jaar ben ik nu minister van Buitenlandse Zaken. En wat is er in dat jaar veel gebeurd. Autocratische regimes rukken op. Democratie staat ook in westerse landen onder druk. En wat vraagt deze tijd dan om politici die geen oog houden voor zichzelf maar...

 • Tégen polarisatie: de overgrote meerderheid zit in het midden
  by Michel Rogier on 05/03/2023 at 18:59

  Dat de wereld steeds meer polariseert, moet inmiddels bij iedereen wel duidelijk genoeg zijn. Daar waar deskundigen worden weg geschreeuwd, waar de vrije pers wordt bedreigd, waar docenten het niet meer aan durven om controversiële onderwerpen in de klas te bespreken, ontstaat er ruimte voor nog meer polarisatie. Wat gebeurt er met de overgrote meerderheid in het midden? NuanceDe meerderheid...

 • Naar een christelijk-sociale visie op bestaanszekerheid
  by Peter Heijkoop on 19/02/2023 at 23:27

  Energiearmoede, kinderarmoede, menstruatiearmoede, voedselarmoede, woonarmoede, vervoersarmoede… Landelijke politici komen vaak met stevige teksten als er weer een alarmerend rapport over een vorm van armoede naar buiten komt en roepen vervolgens het kabinet op om met een actieplan te komen. Door het gebrek aan moreel leiderschap verzanden oplossingen in eindeloze discussies over politieke stokpaardjes en blijft een samenhangende aanpak uit. CijfersWaar...

 • Voor een Heel Nederland
  by Gert-Jan van Dommelen on 14/02/2023 at 22:01

  Wat een geweldig CDA-congres op 4 februari in Amersfoort! Ik, en velen met mij, hebben genoten van de goede aandacht voor de provincies, de geweldige lijsttrekkers, het enthousiasme van onze voorzitter Hans Huibers en de fantastische presentatie van Pieter Heerma. Geweldig, ‘een tien’, trots op de analyse en de voorgenomen richting: “Voor heel Nederland!” 30 jaar neoliberale keuzesDe afbeeldingen in...

 • Oproep: verlos verenigingen van overmatige regelgeving
  by Sebastiaan Duivenvoorde on 07/02/2023 at 15:38

  Als raadslid ben ik bijna dagelijks bezig met mensen en verenigingen. In deze bijdrage wil ik het daarom graag hebben over het thema ‘gespreide verantwoordelijk’, een klassieke christendemocratische grondslag. In een samenleving waarin dit centraal staat voelen mensen zich betrokken, ondersteunen en dragen ze zorg voor elkaar. En hoe kan dit nu beter dan via verenigingen? De overheid moet zich...

 • Kerkepad 2.0
  by René Segers-Hoogendoorn on 04/02/2023 at 02:22

  Politiek – en bij uitstek christendemocratische politiek – begint bij de kracht en de noden van gemeenschappen. Wij geloven dat een samenleving drijft op de kracht van hechte gemeenschappen. Geen ‘zoek-het-zelf-maar-uit’ participatie, maar échte participatie. ProactiefHet ondersteunen van gemeenschappen vanuit de overheid. Als overheid proactief de stap zetten naar de samenleving en haar gemeenschappen om mee te denken, te doen...

 • Hogere drempel tegen versplintering
  by Peter Noordhoek on 09/12/2022 at 15:07

  Er is op dit moment veel aandacht voor de mores binnen de Tweede Kamer. Dat komt soms nogal navelstaarderig over, maar begrijpelijk is het wel. Er is een niveau bereikt waarvan gezegd kan worden dat het geen niveau meer heeft. In ieder geval gaat er het verkeerde voorbeeld vanuit. Antidemocratische krachten spelen daarbij duidelijk een rol. Het leidt er ook...

 • Meegaan met de tijdgeest: herdefiniëring van diversiteit in de christendemocratie
  by Ioannis Kavvadias en Ugur Tultak on 04/12/2022 at 14:31

  De laatste jaren is het concept van diversiteit steeds belangrijker geworden, soms tot het punt dat politieke partijen die hun kandidatenlijsten niet op orde hebben erop afgestraft worden tijdens verkiezingen. Diversiteit was één van de doorslaggevende factoren, wat ons betreft, voor de verkiezingsnederlaag van het CDA in 2021. Het CDA zou een nieuw christendemocratisch verhaal moeten uitdragen. Een herconceptualisatie van...

 • Investeer in de oosters-christelijke connectie
  by Ioannis Kavvadias on 20/11/2022 at 00:15

  Enkele jaren geleden publiceerde Trouw het artikel: ‘Drietalige diensten komen veel voor onder het groeiend aantal oosters-orthodoxen’ waarin het groeiende aantal oosterse christenen in Nederland benadrukt werd. De recentelijk 75.000 opgevangen Oekraïense vluchtelingen dragen hieraan bij. Oosterse christenen zijn vergeleken met andere gemeenschappen vaak minder politiek betrokken. Het past het CDA om vanuit zijn christendemocratische uitgangspunten een eerste stap te...