Inspiratie

 • Na de ‘botsende beschavingen’ de christendemocratie?
  by Matthijs Kronemeijer on 26/05/2022 at 14:38

  Erik Sengers mist in zijn bijdrage aan dit platform (7 april 2022) de theorie van de botsende beschavingen in de verslaggeving over Oekraïne. Hij is niet alleen van mening dat Samuel Huntington een vooruitziende blik had, omdat de oorlog in Oekraïne immers plaatsvindt op een breukvlak tussen beschavingen, maar hij vindt blijkbaar ook dat de theorie nog steeds toepasbaar is....

 • Waakzaam burgerschap
  by Ernst Hirsch Ballin on 16/05/2022 at 08:34

  Actief en waakzaam burgerschap motiveert jezelf, maar ook anderen, in maatschappelijke organisaties en in de politiek. Daarover schreef Barend Tensen hier. Dit leidde tot de uitnodiging om iets te zeggen over de bedoelingen waarmee ik mijn boek ‘Waakzaam burgerschap’ heb geschreven, dat eind april is verschenen. CrisesDie bedoelingen betreffen de werking van ons constitutionele bestel. Een aaneenrijging van crises –...

 • 5x vrijheid: denkers toen en nu
  by Barend Tensen on 07/05/2022 at 14:54

  De Dam stond weer vol. Deze week hebben we na twee jaar weer zonder beperkingen stil kunnen staan bij de bevrijding. Een goede zaak: het creëert ruimte om eens grondig na te denken over wat vrijheid is of zou moeten zijn. Hier is geen eensluidende definitie voor. Gelukkig maar, want dat zou een contradictio in terminis zijn. Vele denkers deden...

 • Oproep: stedelijk actieprogramma CDA
  by René Segers-Hoogendoorn on 09/04/2022 at 14:43

  Toen Burgemeester Aboutaleb op 16 maart rond half twaalf in de avond de voorlopige uitslag van de Rotterdamse gemeenteraadsverkiezingen presenteerde, was het wel duidelijk: het CDA in Rotterdam duikelde naar 1 zetel. Voor de 8e keer op rij (procentueel) verlies. Van 22,1% in 1990 naar 3,0% nu. Landelijk of lokaal probleem?In 27 van de 30 grootste gemeenten verloor het CDA....

 • Oorlog Oekraïne: van clash naar coöperatie
  by Erik Sengers on 07/04/2022 at 15:20

  Bij alle commentaren over de oorlog in de Oekraïne mis ik toch Samuel Huntington’s ‘Clash of civilizations’ (1996). Deze theorie zegt dat na de Koude Oorlog de wereld niet meer in politieke blokken maar in culturele sferen opgedeeld zal raken, wat op de grensgebieden van die sferen tot conflicten zal komen. West vs. OostHoewel met enige nuance, voorzag hij dat...

 • Gezocht: nieuwe dragers lokale christendemocratie
  by Marco van Zandwijk on 01/04/2022 at 13:02

  De stemmen zijn weer geteld, de formaties weer begonnen. Van de zeven raadszetels uit de eind jaren tachtig resteert voor het CDA nu nog slechts één raadszetel in het stadsbestuur van Culemborg. De term brede volkspartij heeft daarmee alleen voor de historicus binnen het CDA nog waarde. Nodig zijn dragers voor de toekomst van de Christendemocratie. Waar vinden wij deze...

 • CDA past leidende positie in Rusland-Oekraïne conflict
  by Peter Noordhoek on 27/02/2022 at 13:05

  Terwijl alle aandacht gevestigd zou moeten zijn op de raadsverkiezingen, is het logisch dat ook binnen het CDA de aandacht uitgaat naar de aanval van Rusland op Oekraïne. Wetend dat de redactieleden van dit platform zonder uitzondering zich de benen uit het lijf lopen als kandidaat, neem ik de handschoen op een paar dingen te schrijven over de rol die...

 • Warmte: een luxeproduct?
  by Erik Sengers on 12/02/2022 at 15:12

  Onlangs kreeg ik de nieuwe tarieven opgestuurd voor de stadsverwarming waar we thuis gebruik van maken. De afgelopen maanden was daar veel over te doen: omdat de kosten van stadsverwarming zijn gekoppeld aan de gasprijs, zouden ook de kosten voor deze voorziening waarbij je niet van aanbieder kunt wisselen in de hoogte gaan. Maar hoeveel meer zou ik gaan betalen?...

 • Meer ruimte voor de menselijke maat bij uitvoeringsorganisaties
  by Eelke Pol on 28/01/2022 at 20:06

  Het rapport ‘Klem tussen balie en beleid’ van de Tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisaties (TCU) staat in de schaduw van het onderzoek Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK). Onterecht, de TCU verdient meer aandacht. En de uitkomsten zouden het CDA moeten prikkelen om meer aandacht te geven aan het ‘hoe’. Immers, gebleken is dat burgers vaak meer gevolgen ondervinden van het ‘hoe’ van de...

 • Feit of norm, praktijk of principe?
  by Chris van Dam on 11/01/2022 at 19:06

  In september 2020 neemt de CDA 2e Kamerfractie het standpunt in dat betaalde seks strafbaar gesteld moet worden. Per saldo zou dit betekenen dat prostitutie in Nederland strafbaar wordt. Woordvoerder Anne Kuik noemt het hypocriet dat jonge vrouwen uit arme delen van Europa hier in de prostitutie komen werken. “Het gaat mij om emancipatie en het beschermen van vrouwen in...