Inspiratie

 • Investeer in de oosters-christelijke connectie
  by Ioannis Kavvadias on 20/11/2022 at 00:15

  Enkele jaren geleden publiceerde Trouw het artikel: ‘Drietalige diensten komen veel voor onder het groeiend aantal oosters-orthodoxen’ waarin het groeiende aantal oosterse christenen in Nederland benadrukt werd. De recentelijk 75.000 opgevangen Oekraïense vluchtelingen dragen hieraan bij. Oosterse christenen zijn vergeleken met andere gemeenschappen vaak minder politiek betrokken. Het past het CDA om vanuit zijn christendemocratische uitgangspunten een eerste stap te...

 • Macht is om te dienen
  by René Segers-Hoogendoorn on 18/09/2022 at 13:50

  In de Hannie van Leeuwen-lezing van dit jaar gebruikte minister van Gennip Hannie’s uitspraak: ‘Macht is om te dienen, niet om te heersen.’ Een uitspraak met een grote actualiteitswaarde in deze tijd vol crises die continue om voorrang vragen, de een nog urgenter dan de ander. Stikstof, migratie, inflatie, energieafhankelijkheid, oorlog op ons continent, enzovoorts. Ga er maar aan staan...

 • Nu doorpakken!
  by Gert-Jan van Dommelen on 09/09/2022 at 17:04

  Nu doorpakken. Het is sinds de campagne een wat beladen term, maar recente ontwikkelingen vragen om een dergelijke aanpak. Op 11 augustus publiceerde ik, samen met Janny Bakker-Klein, het artikel ‘Anders kijken – Politiek vanuit het hart’. Daarin doen wij een oproep aan onze CDA-fractie in de Tweede Kamer en aan onze CDA-bewindspersonen om te luisteren en handelen ‘vanuit je...

 • Discipline
  by Peter Noordhoek on 16/08/2022 at 16:29

  Dit platform, christendemocraat.nl, is ooit opgericht om als onafhankelijk platform meer discussie mogelijk te maken binnen het CDA. Dat was nodig. De fractiediscipline was te ver doorgeslagen. Tegengeluiden waren er wel, maar konden te weinig worden gehoord. Hoe staat het er nu voor? Het lijkt erop dat het debat overal wordt gevoerd, zeker rond het stikstofbeleid, maar dat het met...

 • Anders kijken – Politiek vanuit het hart
  by Janny Bakker-Klein en Gert-Jan van Dommelen on 11/08/2022 at 16:06

  De afgelopen week waren we aanwezig bij een ontmoeting tussen Marnix van Rij en CDA leden. De boodschap was kritisch en raakt de essentie: Handel vanuit je hart, wees duidelijk waar je voor staat en handel vanuit de christendemocratische waarden. Maar wat betekent dit concreet voor de boeren die zich in hun bestaan bedreigd voelen, voor de mensen die hun...

 • Voorbij de waan van de dag
  by René Segers-Hoogendoorn on 08/07/2022 at 11:05

  Toen ik zaterdagmiddag gezellig keuvelend met een ex-partijgenoot arriveerde in Nijkerk werden we geconfronteerd met protesterende boeren en hun trekkers. s’Avonds, toen het journaal opende met ‘het CDA congres’ en ik NRC las, snapte ik dat de stikstof ochtend (waar ik niet bij was geweest) het nieuws van de dag bepaalde. Ergens is dat zuur als je net terugkomt van...

 • Stikstof… Welke percentages, welke betekenis?
  by Peter Noordhoek on 05/07/2022 at 14:39

  Op 10 juni jl. zat ik in een weiland naast de nieuwe wijk Westergouwe. Terwijl ik aan het wachten was op mijn optreden als stadsdichter van Gouda, zag ik een kaartje met stikstofdoelen op twitter langskomen. Uitwerking van het beleid, zo dacht ik. Interessant. Toen zag ik enorme percentages: alleen al voor het Veenwijde gebied/Groene Hart 47%. Een gebied van...

 • Het CDA moet socialer worden om weer een echte volkspartij te zijn
  by Sam Volkers on 03/07/2022 at 14:06

  Van oudsher is het CDA een brede volkspartij die qua stemmers en beleid goed een balans wist te vinden tussen de verschillende groepen in de samenleving. Het was een partij voor zowel werknemer als werkgever en voor rijk en arm. Het CDA van nu is echter veranderd. De partij heeft zowel in de oppositie als in het kabinet haar sociale...

 • Dé politieke vragen voor deze waterschapsverkiezingen
  by Wim Zwanenburg on 05/06/2022 at 14:27

  Over de noodzaak van een politiek bestuur voor de waterschappen bestaan nogal eens twijfels. Is er wel wat te kiezen? Kunnen politieke partijen het verschil maken? Velen weten niet wat een waterschap doet en hebben geen idee van de belangen die achter de ‘water’-vraagstukken schuilgaan. De waterschapsverkiezingen bieden een kans dat duidelijk te maken. De overstromingen in Limburg in 2021...

 • Na de ‘botsende beschavingen’ de christendemocratie?
  by Matthijs Kronemeijer on 26/05/2022 at 14:38

  Erik Sengers mist in zijn bijdrage aan dit platform (7 april 2022) de theorie van de botsende beschavingen in de verslaggeving over Oekraïne. Hij is niet alleen van mening dat Samuel Huntington een vooruitziende blik had, omdat de oorlog in Oekraïne immers plaatsvindt op een breukvlak tussen beschavingen, maar hij vindt blijkbaar ook dat de theorie nog steeds toepasbaar is....