Category

actueel

Migratie hoe nu verder binnen het CDA?

Hoe vindt je een balans tussen een realistisch, maar ook een rechtvaardig en vóóral menswaardig migratiebeleid? Dat was een van de vragen die centraal stond in de afgelopen politieke actualiteit.

Ons kamerlid René Peters heeft zich de afgelopen maanden over dit vraagstuk gebogen. Het is lastig om op dit onderwerp een genuanceerd geluid te brengen. Met het kamerlid is de afgelopen periode diverse keren contact geweest met leden uit het netwerk van CDA Midvoor. Vanuit het netwerk is gesproken over het belang van menswaardige opvang en een rechtvaardig beleid dat recht doet aan onze verplichtingen.

Nederland hoort altijd plek te hebben voor echte vluchtelingen en met de oorlog in Oekraïne ziet het er niet naar uit dat de opvang realistisch gezien fors zal dalen. Tegelijkertijd is het ook zoeken naar balans van draagvlak.

Vanuit Midvoor zien wij onze inbreng terug in de bijdrage van ons kamerlid.

De inbreng van René Peters is hier terug te lezen.

Webinar: Er is leven na de groei – In gesprek met Paul Schenderling

Stel je voor: een Nederland dat binnen de draagkracht van de aarde leeft. Een land waarin economische groei niet meer voorop staat, terwijl de welvaart van verreweg de meeste Nederlanders intact blijft. Een land waarin mensen gelukkiger worden, omdat ze minder stress en meer vrije tijd hebben. Het boek ‘Er is leven na de groei’ laat zien hoe dit kan. Op een haalbare en betaalbare manier en in korte tijd.

In dit prikkelende Webinar geeft Paul Schenderling een toelichting op de ideeën uit het boek. Er is voldoende ruimte voor debat en het stellen van vragen.

Thema: ‘Er is leven na de groei – in gesprek met Paul Schenderling’
Wanneer:  donderdag  1 december van 20.00 – 22.00 uur.
Waar: online in Zoom sessie

Digitale inloop vanaf 19:45 uur

Vooraf aanmelden is nodig. Dat kan door het invullen van het aanmeldformulier.

Meer informatie over het boek ‘Er is leven na de groei’ 

Meer weten over Paul Schenderling?  Bekijk dit recente interview  

 

Opinie: CDA moet opkomen voor kansarmen

Het CDA moet weer opkomen voor de ‘kleine luyden’
Het CDA moet radicaal terugkeren naar zijn wortels en bij de komende verkiezingen inzetten op bestaanszekerheid. Dat betogen Ad Koppejan en Bart van Horck, initiatiefnemers van CDA Midvoor,  vandaag in een opinie artikel in de Trouw.

Op woensdag avond 21 september diepen leden uit het netwerk CDA Midvoor dit onderwerp verder uit.
CDA leden kunnen zich hier aanmelden voor deze online meeting.

Leden uit het netwerk ontvangen binnenkort een mail met meer informatie.

Nog geen lid van dit netwerk?
Aanmelden kan door invullen van  het aanmeldformulier 

Lees hier het  Opinie artikel in Trouw

Open brief vraagt aandacht voor asielcrisis

Met een open brief vragen betrokken en bezorgde CDA-ers uit het CDA Midvoor netwerk aandacht voor de huidige problemen met de asielcrisis. De indieners vragen zowel nationaal als internationaal om een andere opstelling van het CDA.  

De brief is hier  te downloaden.  

De komende periode willen wij kijken hoe wij ons kunnen verdiepen op inhoudelijke reacties. Uiteindelijk zullen er oplossingen nodig zijn die zowel uitvoerbaar zijn als passen bij onze kernwaarden.  

Op naar het partijcongres

11 september is het bijzonder partijcongres van het CDA. Er is veel te bespreken: de formatie, de teleurstellend verlopende Tweede Kamerverkiezingen, het afsplitsen van Pieter Omtzigt en de rapporten Spies en Van Zwol. Voor het CDA Midvoor, een netwerk van ruim 450 leden, staat één vraag centraal: hoe willen wij verder met elkaar en de partij. Uit de discussies onder de leden van CDA Midvoor kwamen drie duidelijke conclusies naar voren.

1. Herkenbare christendemocratische politiek
Het is overduidelijk dat een nieuwe generatie CDA’ers klaar staat met een herkenbaar christendemocratisch geluid. Onze politieke lijn moet gevoed worden door een inhoudelijke visie voor Nederland. Zoals een CDA-er het omschreef tijdens een Zoom meeting met ca. 80 CDA-Midvoors: “We mogen ons allemaal aangesproken voelen als de media ons een rechtse partij noemt, laten we ons daartegen blijven verzetten. We zijn sociaal, klimaatbewust, verantwoordelijk, gericht op een gezonde economie en perspectief voor iedereen, als partij zijn we zijn dus niet in het hokje van rechts of links te plaatsen.” Er liggen genoeg inhoudelijke voorstellen: het rapport Zij aan Zij, de New Deal, een Nieuw Sociaal Contract en recenter ook de landbouwvisie. Het gaat uiteindelijk om de vertaalslag van papier naar praktijk. Daarin dient een verbindende taal te klinken richting de samenleving, andere politieke partijen en in het bijzonder richting partijgenoten. De recente inzet rondom de Afghaanse evacués is een goed voorbeeld. Dit is het CDA dat veel leden willen zien. De manier waarop de PvdA en GroenLinks door VVD en CDA werden af geserveerd in de formatie, is dat niet. Wanneer de inhoud en de mens ons politiek handelen bepalen is links of rechts irrelevant.

2. Verzoening
Naast de inhoud gaat het veel CDA-ers ook om verbetering van de onderlinge verhoudingen. We zeggen als CDA’ers vaak dat ‘de mens pas tot uiting komt in relatie tot de ander’. Het tweede aspect van het antwoord heeft dan ook betrekking op verzoening, herstel van verhoudingen en hereniging met teleurgestelde Christendemocraten die zich niet meer thuis voelen binnen het CDA, te beginnen bij Pieter Omtzigt. Als zo’n betekenisvolle parlementariër zijn lidmaatschap beëindigd, is dat een reden om onszelf in de spiegel te kijken. Cruciaal is de vraag is hoe wij weer een veilig thuis kunnen zijn voor iedere christendemocraat. Het is tijd om op lokaal, provinciaal en landelijk niveau proactief met ex-CDA’ers gesprekken aan te gaan, gericht op herstel van verhouding en relaties zodat zij zich weer thuis zullen voelen binnen de partij.

3. Gezonde partijcultuur
Tot slot is een gezonde partijcultuur nodig. Waarden en normen vormen een belangrijk onderdeel van het christendemocratische gedachtegoed. Hoe we met elkaar omgaan, bepaalt wie we zijn. Geen CDA-er trekt dit in twijfel, maar toch zijn we de afgelopen maanden verrast met (ogenschijnlijke) integriteitsschendingen door CDA-politici en verwerpelijke, interne omgangsvormen. Juist in een partij die gestoeld is op fundamentele waarden kan en mag daar geen ruimte voor zijn. Waar dat helpt, moet een stevige landelijke Integriteits- en Royementscommissie fungeren met een volwaardige klokkenluidersregeling.

Cruciaal partijcongres
Met het historische congres van 2010 in het achterhoofd kijken veel mensen met interesse uit naar het bijzondere partijcongres. Met de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 in het vooruitzicht zien veel lokale CDA’ers het congres als een belangrijk kantelmoment. Op basis van bovenstaande antwoorden heeft CDA Midvoor drie resoluties ingediend. Het CDA Midvoor wil daarmee een duidelijk signaal afgeven; het roer moet om!

En hoe verleidelijk ook: wij moeten geen zondebok willen aanwijzen. Het creëert meer wonden dan dat het heelt. Het is van belang dat wij als partij eenheid weten te hervinden. Verzoening is een kernwaarde uit het christelijk geloof. Laten we als CDA’ers daar inspiratie uit putten.

Download hier de drie ingediende resoluties