Category

Activiteiten

Webinar: De prijs van financiële solidariteit na corona

Hoe ziet de Nederlandse samenleving er uit na Corona?  Waarin kan en moet het CDA in een volgend kabinet het verschil gaan maken? Is dit niet het moment om naar achterliggende fiscale systemen te kijken? Welke vraagstukken moet vanuit christendemocratisch perspectief daarbij voldoende aandacht en prioriteit krijgen?

Na geslaagde webinars met Sammy Mahdi, Alex Krijger en Pieter Omtzigt organiseert CDA Midvoor een vierde online webinar met niemand minder dan Wopke Hoekstra.

Thema: ‘De prijs van financiële solidariteit na corona’
Wanneer:  woensdag 9 december van 20.00 – 21.00 uur.
Waar: online in Microsoft Teams

Leden Midvoor ontvangen voorafgaand het webinar een mail met een link naar het Webinar.
CDA-ers die nog geen lid zijn van CDA-Midvoor dien zich eerst aan te melden bij CDA-Midvoor.

Aanmeldformulier CDA Midvoor

Webinar: Hoe herstellen we het vertrouwen in de overheid

Op maandag 23 november spreekt niemand minder dan Pieter Omtzigt bij CDA Midvoor over het thema: ‘Hoe herstellen we het vertrouwen in de overheid?’ We zijn blij met co-referent Richard van Zwol, die als oud-secretaris generaal de hoogste ambtenaar was van de ministeries van BZK, Financiën en Algemene Zaken. Tegenwoordig is Richard Staatsraad bij de afdeling Advisering van de Raad van State en voorzitter van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA.

Wat: Webinar ‘Hoe herstellen we het vertrouwen in de overheid?’

Wanneer: Maandag 23 november om 20:30 uur

Waar: Online in Microsoft Teams >  Link komt beschikbaar via mailing aan leden

Niet leden van CDA-Midvoor zullen zich eerst moeten aanmelden voor CDA-Midvoor.

Het webinar belooft interessant te worden: dagelijks zijn de verhoren van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag in het nieuws. Tegelijkertijd is er in de Tweede Kamer een Tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisaties aan de slag. Er is veel kritiek op de Belastingdienst, het UWV en het CBR en de ministeries van Sociale Zaken en Financiën.

Wie zijn verantwoordelijk voor de geconstateerde misstanden?

  • Is het de schuld van de ambtenaren die zonder tegenspraak en zonder mededogen voor het lot van de individuele burger, wettelijke maatregelen uitvoeren?
  • Is het te wijten aan een rijksoverheid die heel makkelijk allerlei taken over de heg kiepert naar de gemeenten, inclusief een grote bezuiniging zoals bij de jeugdzorg is gebeurd.
  • Zijn het de Kamerleden zelf, die met hun wensenlijstjes zorgen voor onuitvoerbare wetgeving? Zijn Kamerleden überhaupt nog wel bezig met het echte wetgevingswerk of ligt hun focus meer op incidenten waarmee ze in de media kunnen scoren?
  • Waar ligt de verantwoordelijkheid van burgers? Onze democratie leidt steeds meer een armetierige bestaan met politieke partijen die steeds minder leden hebben.

Ook relevant is de vraag wie er nu het meeste baat heeft met het zo publiekelijk de betrouwbaarheid van overheid en politiek in twijfel te trekken? Cijfers leren dat Nederland zich, samen met Scandinavische landen, bevindt op de hoogste treden van de vertrouwensladders (CBS, StatLine, 2019a). Dat geldt ook voor het vertrouwen in overheid en politiek. Moet het CDA meedoen in de klaagzang over de falende overheid en of doen wij daarmee de politiek en zijn vertegenwoordigers tekort?

Webinar: Wijze lessen voor een geslaagde politieke campagne

Tijdens het CDA Congres op zaterdag 12 december zal het CDA verkiezingsprogramma vastgesteld worden. Als beweging die waarde gedreven politiek binnen het CDA wil bevorderen, organiseert CDA Midvoor een tweede Webinar. In dit Webinar gaan wij in op de lessen die geleerd zijn uit de meeste recente verkiezingscampagnes van het CDA. Gastspreker deze avond is Alex Krijger. Alex heeft samen met een commissie de campagne van 2019 geëvalueerd en daarover een helder rapport ‘Nu kiezen – voor een brede volkspartij met lef en perspectief’ geschreven. Tijdens het webinar worden deelnemers meegenomen in zijn conclusies en aanbevelingen.

Wat: Wijze lessen voor een geslaagde politieke campagne
Tijd en datum: 22 oktober 20:00 – 21:30 uur
Waar: online (leden ontvangen een link naar de online bijeenkomst)
Aanleiding: het nieuwe verkiezingsprogramma

De CDA toekomstvisie Zij aan Zij – vormt samen met het evaluatierapport uit 2019 een goede basis voor zowel het verkiezingsprogramma als de opzet van de komende campagne. De uitkomst van het Webinar moet bouwstenen opleveren voor in te dienen amendementen op het verkiezingsprogramma. Met het webinar wil CDA Midvoor leren van de lessen uit het recente verleden en vooruit blikken vanuit onze Christendemocratische uitgangspunten.

Als CDA-lid deelnemen aan dit Webinar? Meld je dan eerst aan voor CDA-Midvoor via het aanmeldformulier.
Leden van het netwerk CDA Midvoor ontvangen voorafgaand het webinar een link.

Lees hier de opbrengsten van ons eerste webinar terug.

 

Pinksterwebinar: in vuur en vlam voor de christendemocratie!

Het kersverse netwerk in oprichting, CDA Midvoor, organiseert op maandagavond 8 juni zijn eerste activiteit: een inspirerend webinar met een lezing van Sammy Mahdi. Sammy is 31 jaar, voorzitter van Jong CD&V in Vlaanderen en tevens politicus namens CD&V. Sammy heeft een Vlaamse moeder en een Irakese vader die in de jaren ‘70 uit Irak is gevlucht. Sammy deelt met ons zijn visie op de christendemocratie ten tijde van populisme.

Vervolgens reflecteert Paul Rüpp op de inleiding van Sammy. Paul is voorzitter College van Bestuur van Hogeschool Avans. Eerder was hij onder andere lijsttrekker en gedeputeerde namens het CDA Brabant. Paul vertaalt de woorden van Sammy naar de Nederlandse situatie en duidt wat dit voor de koers van het CDA betekent, met een extra nadruk op de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021.

Daarna geeft Hielke Onnink, voorzitter van het CDJA, zijn visie op de woorden van zowel Sammy als Paul. Wat vinden de Nederlandse christendemocratische jongeren van de christendemocratie ten tijde van populisme? En wat wil hij CDA’ers die zich bij Midvoor hebben aangesloten, meegeven?

Ten slotte krijgen deelnemers de ruimte om vragen te stellen aan de sprekers. Deze dialoogsessie vindt ook online plaats. Dit Pinksterwebinar is voor zowel CDA-leden als niet-leden toegankelijk. Wel vragen we je vooraf aan te melden via deze link.

Graag tot ziens op 8 juni. We hebben er zin in!