Category

Activiteiten

Webinar: Wijze lessen voor een geslaagde politieke campagne

Tijdens het CDA Congres op zaterdag 12 december zal het CDA verkiezingsprogramma vastgesteld worden. Als beweging die waarde gedreven politiek binnen het CDA wil bevorderen, organiseert CDA Midvoor een tweede Webinar. In dit Webinar gaan wij in op de lessen die geleerd zijn uit de meeste recente verkiezingscampagnes van het CDA. Gastspreker deze avond is Alex Krijger. Alex heeft samen met een commissie de campagne van 2019 geëvalueerd en daarover een helder rapport ‘Nu kiezen – voor een brede volkspartij met lef en perspectief’ geschreven. Tijdens het webinar worden deelnemers meegenomen in zijn conclusies en aanbevelingen.

Wat: Wijze lessen voor een geslaagde politieke campagne
Tijd en datum: 22 oktober 20:00 – 21:30 uur
Waar: online (leden ontvangen een link naar de online bijeenkomst)
Aanleiding: het nieuwe verkiezingsprogramma

De CDA toekomstvisie Zij aan Zij – vormt samen met het evaluatierapport uit 2019 een goede basis voor zowel het verkiezingsprogramma als de opzet van de komende campagne. De uitkomst van het Webinar moet bouwstenen opleveren voor in te dienen amendementen op het verkiezingsprogramma. Met het webinar wil CDA Midvoor leren van de lessen uit het recente verleden en vooruit blikken vanuit onze Christendemocratische uitgangspunten.

Als CDA-lid deelnemen aan dit Webinar? Meld je dan eerst aan voor CDA-Midvoor via het aanmeldformulier.
Leden van het netwerk CDA Midvoor ontvangen voorafgaand het webinar een link.

Lees hier de opbrengsten van ons eerste webinar terug.

 

Pinksterwebinar: in vuur en vlam voor de christendemocratie!

Het kersverse netwerk in oprichting, CDA Midvoor, organiseert op maandagavond 8 juni zijn eerste activiteit: een inspirerend webinar met een lezing van Sammy Mahdi. Sammy is 31 jaar, voorzitter van Jong CD&V in Vlaanderen en tevens politicus namens CD&V. Sammy heeft een Vlaamse moeder en een Irakese vader die in de jaren ‘70 uit Irak is gevlucht. Sammy deelt met ons zijn visie op de christendemocratie ten tijde van populisme.

Vervolgens reflecteert Paul Rüpp op de inleiding van Sammy. Paul is voorzitter College van Bestuur van Hogeschool Avans. Eerder was hij onder andere lijsttrekker en gedeputeerde namens het CDA Brabant. Paul vertaalt de woorden van Sammy naar de Nederlandse situatie en duidt wat dit voor de koers van het CDA betekent, met een extra nadruk op de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021.

Daarna geeft Hielke Onnink, voorzitter van het CDJA, zijn visie op de woorden van zowel Sammy als Paul. Wat vinden de Nederlandse christendemocratische jongeren van de christendemocratie ten tijde van populisme? En wat wil hij CDA’ers die zich bij Midvoor hebben aangesloten, meegeven?

Ten slotte krijgen deelnemers de ruimte om vragen te stellen aan de sprekers. Deze dialoogsessie vindt ook online plaats. Dit Pinksterwebinar is voor zowel CDA-leden als niet-leden toegankelijk. Wel vragen we je vooraf aan te melden via deze link.

Graag tot ziens op 8 juni. We hebben er zin in!