Leden CDA Midvoor wensen dat er een duidelijke boodschap doorklinkt op het bijzondere CDA-partijcongres dat op 11 september a.s. zal worden georganiseerd. De leden van het snel groeiende netwerk ontvingen daarvoor gisterenavond drie concept-resoluties. Tot komend weekend krijgen leden de gelegenheid om persoonlijk te laten weten hoe zij tegen deze resoluties aankijken en of zij deze willen ondersteunen door hun naam er aan te verbinden.

De inhoudelijke boodschap van deze resoluties komt in de kern op het volgende neer:

Resolutie 1: een resolutie die zich uitspreekt over de partijcultuur en een oproep doet om de integriteitscommissie te versterken.

Resolutie 2: een oproep om niet kiezersonderzoeken, maar de inhoud voorop te stellen. We roepen op tot een concretisering van het Zij aan Zij rapport en moedigen de Kamerfractie op om meer initiatieven zoals de notitie van Derk Boswijk uit te werken.

Resolutie 3: een oproep om de komende tijd te werken aan een proces tot verzoening, herstel van verhoudingen en hereniging met iedereen die het CDA de afgelopen 10 jaar heeft verlaten, inclusief Pieter Omtzigt.

Maandagavond zullen de genoemde resoluties op een digitale bijeenkomst van het netwerk, gezamenlijk met de aanwezige leden uit het netwerk definitief worden vastgesteld. Dit om daarna te kunnen worden gepubliceerd en breed gedeeld binnen de partij. Op basis van de eerste reacties kan al worden geconstateerd dat de resoluties op ruime steun van binnenuit kunnen rekenen.

Ook actief werk maken van een constructieve, oplossingsgerichte en waardegedreven politiek?  Wordt dan als CDA-er lid van het netwerk rondom Midvoor. Ruim vierhonderd CDA-ers hebben zich inmiddels bij het netwerk aangesloten.

Aanmelden voor dit netwerk kan gemakkelijk via deze link.