Midvoor in het CDA

Beweging vanuit waarden

Over Midvoor

Het CDA een huis met vele kamers: een volkspartij waar het sociale en compassievolle hart van de christendemocratie duidelijk zichtbaar is. Zoals onze zuster CDU in Duitsland zichzelf ‘Die Mitte’ noemt, zet CDA Midvoor zich in voor een verbindend en toekomstgericht politiek debat binnen het CDA. CDA Midvoor wil vooruit, maar is daarbij wel realistisch. We waken voor een teveel aan opportunisme op links of een teveel aan conservatisme en populisme op rechts.

Als christendemocraten gaan we uit van eigen kracht zoals verwoord in de vier uitgangspunten van het CDA, die opnieuw inhoud hebben gekregen in onze toekomstvisie “Zij aan Zij”. Een visie die uitgaat van gedeelde waarden en normen zoals omzien naar elkaar, waar ieder mens ertoe doet, waar polarisatie en discriminatie geen plaats hebben, en waar we uitgaan van verbinding met elkaar.

BEVRIJDINGSFESTIVAL ZUID-HOLLAND

Midvoor komt op voor fundamentele menselijke waarden. We spreken ons uit wanneer andere partijen haat zaaien, discrimineren, polariseren, de rechtstaat ondermijnen, feitelijke klimaatproblemen ontkennen en Europese samenwerking of solidariteit afwijzen. Wij zijn voor een samenleving waarin we niemand uitsluiten en iedereen moet kunnen meedoen. Uitgaan van deze waarden betekent voor ons dat politieke samenwerking pas mogelijk is wanneer andere partijen en hun politieke leiders deze en andere fundamentele waarden óók onderschrijven. Wanneer partijen ze schenden, is dat niet verenigbaar met geloofwaardige christendemocratische politiek.

Midvoor is netwerk in oprichting binnen het CDA. Wij zullen nadrukkelijk binnen en vanuit het CDA actief zijn en zoveel mogelijk CDA-leden aan de basis betrekken bij onze activiteiten.

Agenda

21/11/2022 in Activiteiten, actueel, Nieuws

Webinar: Er is leven na de groei – In gesprek met Paul Schenderling

Stel je voor: een Nederland dat binnen de draagkracht van de aarde leeft. Een land waarin economische groei niet meer voorop staat, terwijl de welvaart van verreweg de meeste Nederlanders…
Verder lezen
30/08/2022 in Activiteiten, actueel, Nieuws, Opinie

Open brief vraagt aandacht voor asielcrisis

Met een open brief vragen betrokken en bezorgde CDA-ers uit het CDA Midvoor netwerk aandacht voor de huidige problemen met de asielcrisis. De indieners vragen zowel nationaal als internationaal om…
Verder lezen
18/08/2021 in Activiteiten, Nieuws

Midvoor vraagt steun voor resoluties

Leden CDA Midvoor wensen dat er een duidelijke boodschap doorklinkt op het bijzondere CDA-partijcongres dat op 11 september a.s. zal worden georganiseerd. De leden van het snel groeiende netwerk ontvingen…
Verder lezen
29/11/2020 in Activiteiten, Nieuws

Webinar: De prijs van financiële solidariteit na corona

Hoe ziet de Nederlandse samenleving er uit na Corona?  Waarin kan en moet het CDA in een volgend kabinet het verschil gaan maken? Is dit niet het moment om naar…
Verder lezen

Doe je mee?

Wil je ook meedoen aan CDA Midvoor en werken aan een voor jou herkenbaar christendemocratische boodschap? Dat kan heel eenvoudig door ons initiatief nu te steunen!

Wat we doen:

  1. Inhoudelijke standpuntbepaling
  2. Dialoog en advies
  3. Open democratisch proces
  4. Werven en verbinden
Meer weten